1.
Sulistiono nFN. Reproduksi ikan rejung (Sillago sihama Forsskal) di perairan Mayangan, Subang, Jawa Barat [Reproduction of silver sillago (Sillago sihama Forsskal) in Mayangan Waters, West Java]. JII [Internet]. 16Jun.2017 [cited 31Jul.2021];11(1):55-. Available from: https://jurnal-iktiologi.org/index.php/jii/article/view/156