[1]
nFN Sulistiono, “Reproduksi ikan rejung (Sillago sihama Forsskal) di perairan Mayangan, Subang, Jawa Barat [Reproduction of silver sillago (Sillago sihama Forsskal) in Mayangan Waters, West Java]”, JII, vol. 11, no. 1, pp. 55-65, Jun. 2017.